Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Ε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε  20/3/2020

Σήμερα 20/3/20  και ώρα 8μ.μ, συνεδρίασε η  Δ.Ε. στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής Γ.Σ

2) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

4) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2019

5) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2020

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης