Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Ε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε  27/01/2021

Σήμερα 27/01/21 Μ,  και ώρα 8μ.μ, συνεδρίασε η  Δ.Ε. στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Έγκριση εγγραφής νέου μέλους

2) Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής Γ.Σ 28/2/21

2) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

4) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2020

5) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2021

6)Έγκριση εγγραφής  νέου μέλους, Μιχαήλ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης