Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Ε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε  20/4/19

Σήμερα 20/4/19  και ώρα 8μ.μ, συνεδρίασε η  Δ.Ε. στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απόφαση απονομής κερδών του οικονομικού έτους 2018

                                             Ο Πρόεδρος της Δ.Ε

Τζιβελόπουλος Φώτης