Σύγκλιση της 5ης Γ.Σ της Κοιν.Σ.Επ “Promo Kynouria”

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Promo Kynouria»

Σήμερα 12/09/19  και ώρα 8μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα ιδρυτικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

α) Λήψη απόφασης διανομής κερδών, σύμφωνα με την παρ. 4

β) Λήψη απόφασης για εκδοση χρεωστικής κάρτας της ΚΟΙ.Σ.ΕΠ

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε,,αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση τους στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης