2η Έκτακτη Γ.Σ Κοιν.Σ.Επ «Promo Kynouria»

Σήμερα 08/11/17  και ώρα 8μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα ιδρυτικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί  έκτακτη  Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Έγκριση διαγραφής  μέλους ,για έκτακτους προσωπικούς λόγους

β) Έγκριση της εγγραφής του νέου μέλους στην Κοιν.Σ.Επ

γ) Έγκριση μεταφοράς , της συνεταιριστικής μερίδας , στο νέο μέλος.

δ) Τροποποίηση καταστατικού

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Στο 1ο Θέμα: Ο πρόεδρος της Δ.Ε ,ενημέρωσε τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ, ότι έλαβε ενυπόγραφη επιστολή από  μέλος, που ζητάει να διαγραφεί  από μέλος της Κοιν.Σ.Επ, για έκτακτους προσωπικούς λόγους.

Ακολούθησε συζήτηση και η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα την διαγραφή.

Στο 2ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα την εγγραφή του νέου μέλους.

Στο 3ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα, την μεταφορά , της συνεταιριστικής μερίδας   στο νέο μέλος, ύστερα από επιθυμία  του μέλους.

Στο 4ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα,  την τροποποίηση καταστατικού με ημερομηνία 4/7/17,που είχε εγκριθεί 14/7/17 από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Η Γ.Σ, αποφασίζουμε την έγκριση και υπογραφή του νέου τροποποιημένου καταστατικού από όλα τα μέλη ,με ημερομηνία 8/11/17,με την μόνη αλλαγή που έγινε, την αντικατάσταση  με το νέο μέλος.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης