Εθελοντές της “Promo Kynouria”

ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. «PROMO KYNOURIA»

Η Κοιν. Σ. Επ. «Promo Kynouria» είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων από το έτος 2017.Δημιουργήθηκε από μια παρέα φίλων  & ενεργών  πολιτών .

Σκοπός μας είναι, να  “ Προβάλουμε τον Τόπο μας και τις Αξίες του”, που αφορούν την Ιστορία, την Παράδοση, τον Πολιτισμό , τον Αθλητισμό, τον Τουρισμό, με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, καθώς και τα παραδοσιακά μας προϊόντα. Ενημέρωση μέσα από το  διαδίκτυο, από τον τοπικό ισότοπο που διαθέτουμε ,το www.astros-kynourianews.gr .

Στόχος μας είναι η Τοπική Οργάνωση δράσεων για την τουριστική προβολή της περιοχής, με νέες τεχνολογίες τουριστικού marketing , καθώς και  ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με πρωτοβουλίες για δράσεις ,καθώς και η συλλογή & αποστολή  ανθρωπιστικής βοήθειας για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Αξιοποιώντας την μακροχρόνια  επαγγελματική μας εμπειρία ,την ενασχόληση μας με τα κοινά και την αγάπη μας για τον τόπο μας, συνεργαζόμαστε  με τους ειδικούς συνεργάτες που έχουμε ,για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχής..

 Αυτό θα γίνει με στοχευμένες παρεμβάσεις , μέσα από δράσεις τουριστικές, ,πολιτιστικές ,αθλητικές, με θετικό πρόσημο για την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα, μέσα στα πλαίσια ενός  σχεδιασμού που δίνει βάση στην αειφόρο ανάπτυξη με μηδενικά απόβλητα και σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο.

Για την υποστήριξη των δράσεων μας καλούμε όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν, υποστηρίζοντας εθελοντικά τις δράσεις μας, και να συμπληρώσουν την φόρμα εθελοντή που ακολουθεί.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για την συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα της Κοιν.Σ.Επ «Promo Kynouria»

Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση από Κοιν.Σ.Επ τόσο της διαθεσιμότητάς σας όσο και των ικανοτήτων σας. Ο στόχος μας είναι να συμμετέχετε σε δράσεις που είναι πιο κοντά σε όσα σας αρέσουν και σας ταιριάζουν…

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο της Κοιν. Σ. Επ «Promo Kynouria»  και δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματά της και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997.

Η παρακάτω αίτηση συμμετοχής αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά

εθελοντικών υπηρεσιών προς την Κοιν. Σ. Επ. «Promo Kynouria» και σε καμία περίπτωση σε έμμισθη σχέση εξαρτημένης εργασίας.