ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «PROMO KYNOURIA ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΓΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ.: «PROMO KYNOURIA ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

ΕΔΡΑ: ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑ

ΔΗΜΟΣ: ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000017303121

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ: Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ: 14/7/2017

Διοικείται από Διοικούσα και συγκροτείται από
τους:

                         ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.  ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ :ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.  ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ:ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3.  ΤΕΤΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ:ΤΑΜΙΑΣ
4. ΜΑΓΚΛΗ ΜΠΥΛΙΩ :ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

No Comments Yet.