Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

Άστρος 3/11/2017

Ο πρόεδρος Δ.Ε. της Κοιν.Σ.Επ.,καλεί τα Μέλη της Διοικούσας επιτροπής, στις 8/11 του 2017 και ώρα 7μ.μ, σε έτακτη συνεδρίαση & Στην συνέχεια και ώρα 8 μ.μ, καλεί τα Μέλη της Κοιν.Σ.Επ ,σε  έκτακτη Γενική Συνέλευση  στα γραφεία μας, με τα παρακάτω θέματα:

α) αίτημα αποχώρησης μέλους για έκτακτους προσώπικους λόγους

β) έγκριση νέου μέλους στην Κοιν.Σ.Επ.

γ) τροποποίηση καταστατικού

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης