Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Ε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε  27/02/2022

Σήμερα 27/02/22 ,  και ώρα 8μ.μ, συνεδρίασε η  Δ.Ε. στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής Γ.Σ  για 13/3/22

2) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

4) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2021

5) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2022

6) Έγκριση τροποποίησης καταστατικού

7) Διάφορα λειτουργικό  θέματα

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης