Σύγκληση της 6ης Γ.Σ της Κοιν.Σ.Επ “Promo Kynouria”

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Promo Kynouria»

 Σήμερα 12/4/20 και ώρα 8μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα ιδρυτικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί η 6η ετήσια Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

α) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

β) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

γ) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2019

δ) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2020

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Μετά από αναλυτικό απολογισμό του προέδρου της Δ.Ε και  τον  οικονομικό απολογισμό με τα συνημμένα  παραστατικά που προσκομίστηκαν από την ταμία, ακολούθησε διάλογος και στην συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2020.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε, και τον οικονομικό  απολογισμό, καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν για   το 2020,αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση τους στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης