Σύγκλιση της 7ης Γ.Σ της Κοιν.Σ.Επ “Promo Kynouria”

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «PROMO KYNOURIA»

 Σήμερα 28/2/21 & ώρα  8 μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα μέλη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια 7η Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

1) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

2) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2020

4) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2021

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε, και τον οικονομικό  απολογισμό, καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν για   το 2021 ,καθώς και την έγκριση των  αποφάσεων, αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης