Τουριστική προβολή

    Στόχος μας είναι να “Προβάλουμε τον τόπο μας και τις αξίες του”, που αφορούν την Ιστορία, την Παράδοση, τον Πολιτισμό , τον Αθλητισμό, τον Τουρισμό με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, καθώς και τα παραδοσιακά μας προϊόντα.

 Η Κοιν.Σ.Επ «Promo Kynouria» μαζί με τους ειδικούς συνεργάτες που έχει, παρέχει υπηρεσίες και  αναλαμβάνει να καταθέσει σχέδιο – πρόταση, του Τουριστικού Προϊόντος της περιοχής, με σύμμαχο την τοπική κοινωνία του τουρισμού για την τοποθέτηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στον τουριστικό χάρτη.

 Τα μοναδικά στοιχεία και οι εμπειρίες των προορισμών της περιοχής, καθορίζουν τη στρατηγική κατεύθυνση και συνθέτουν παράλληλα το πλάνο των ενεργειών για την αποτελεσματική τους ανάδειξη στο κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 Η ακριβή αποτύπωση του τουριστικού προϊόντος, η συγκέντρωση των στοιχείων του τουριστικού προϊόντος (αξιοθέατα, παραλίες, φυσικός πλούτος, δραστηριότητες, γαστρονομία, εκδηλώσεις) που διαθέτουν οι προορισµοί της περιοχής, µε σκοπό την αξιοποίηση τους για τη δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας και μοναδικής πρότασης αξίας.