Προβολή και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων- Προσεχώς η δημιουργία e-shop

 Στόχος μας είναι, μαζί με την προβολή των αξιών του τόπου μας, να γίνει  και η προβολή και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από την περιοχή μας ,μέσα από τον ισότοπο που διαθέτουμε το www.astros-kynourianews.gr και με μελλοντικό  σκοπό, την διάθεση τους, είτε με φυσικό τρόπο, ή ηλεκτρονικό (e-shop).